Prisojnik 2547 m.n.m. - Kopiščarjeva pot

Charakteristika:

Rozložitý skalnatý masiv s několika vrcholy vystupující z údolí Velika Pišnica. Severní stěna Prisojniku láká k  neobyčejným lezeckým počinům. Dominantou hory je Prisojnikovo okno. Jedná se údajně o největší skalní okno v  Alpách vysoké 80 m a 30 m široké.

Doporučená výbava pro severní cestu:

Přilba, Bederní a prsní úvazek + klettersteigovou brzdu s karabinami

Výstupové cesty:

Můžeme mluvit o třech výstupových cestách (Normálka, Zajištěná cesta předním oknem, Horolezecký výstup -- Hanzova pot). Jistě najdete i cesty další, ale tyto tři linie výstupu stojí za zmínku.

Normálka - jednoduchá varianta výstupu. Začínáte od Tičarjeva domu na Vršiču (1620 m) suťovým úbočím Sovna glava (J) na boční hřeben Gladki rob. Zde se cesta prudce stáčí na SV a hřebenem stoupáte až k Přednímu oknu. Zde se spojují dvě cesty Normálka a Zajištěná cesta předním oknem. Dále po hřebeni až na vrchol.

Kopiščarjeva pot (zajištěná cesta předním oknem) -- začínáte opět z Vršiče přes Sovnu glavu (1750 m), kde je nutné opustit normálku a cestou na V (vlevo) se vydat k nástupu na klettersteig (Kopiščarjeva pot). Klettersteig končí v Předním okně a cesta dále pokračuje normálkou až na vrchol.

Hanzova pot (horolezecký výstup) -- začíná od Koči na Gozdu (1226 m). Celý výstup v severní stěně Prisojniku. Jedná se o málo lezenou cestu. Cesta vyniká expozicí, délkou, vše je sporadicky odjištěno. Těžký výšvih severního pilíře, jinak mírně obtížné, nutný vlastní materiál.  

Náročnost:

Klettersteig předním oknem v sobě skrývá vše co je součástí kvalitního horského počinu. Výšku, expozici, technická místa, sílu, vytrvalost i délku. Jedná se o poměrně obtížný výstup. Vše je velmi dobře odjištěno. Technická místa do obtížnosti II. Nejkrásnějším místem v zajištěné cestě je úzký komín (šířka cca. 80 cm), kterým je nutné se proplazit. Klettersteig končí výlezem Předního okna. Dále cesta pokračuje po hřebeni s občasnými zajištěnými úseky.

Zajištěná cesta Předním oknem -- Kopiščarjeva pot:  

Pod nástup na zajištěnou cestu se dostanete snadno a rychle. Z Vršiče kolem Tičarjeva domu na rozcestí Sovna glava (1750 m), odtud se dáte na V (vpravo) a 10 minutovým v závěru strmějším sestupem se dostanete až k nástupu na Kopiščarjevu pot.

První desítky metrů potěší každého lezce, úvodní traverz se svým výšvihem Vás příjemně nabudí. Po krátkém seznámení se s  cestou přichází méně záživná část, ve které pouze nabíráte výšku.

Zdoláváte zde úseky zajištěné i volně přelezitelné (vše po skále, občas kosodřevina). Následuje zajímavý úsek, který nás čeká asi v ½ výstupu. Delší zajištěný travers zakončený dlouhým komínem s již zmíněným úzkým výlezem. Vše je perfektně odjištěno, dlouhý výlez komínem opatřen kramlemi. Místy exponovaná místa, vzdušné.  

V poslední 1/3 cesty k přednímu oknu převažují skalní úseky nad suťovými. Exponovaná místa odjištěna. Závěrečný výlez oknem do vyhřáté jižní stěny je opět po kramlích.

Na vrchol Vás ještě čeká 2 hodinová hřebenovka - vrcholovka. Nejdříve musíte překonat dva zajištěné úseky, než se dostanete na hřeben. Z něj pak v dáli tušíte vrchol Prisojniku. Je to ten nejvzdálenější, jak to většinou bývá. Hřeben je dostatečně široký, obtížnější místa opět spolehlivě odjištěny ocelovými lany. Dokonce v jednom úseku najdete jakési lanové zábradlí. Závěrečný výšvih na vrchol stěžuje suť v kombinaci se skálou.

Sestup:  

Z vrcholu je možno sestoupit cestou výstupu, myslím tím po hřebeni a normálce.

Můžete využít jedné z bočních únikových cest "Jubilejní cesty na Razor". Vše je dobře značeno. Cesta je jedno veliké suťové pole. Po dosažení k. 1900 m následuje dlouhý traverz až na Vršič.

Pro vytrvalce je tady přechod po "Jubilejní cestě na Razor". Najdete zde technicky bezproblémové zajištěné úseky vedené převážně po přirozených skalních terasách a policích s krásnými panoramatickými pohledy. Rozhodnete-li se pro tento přechod, který zkombinujete s výstupem přes Velké okno Prisojniku, Julské Alpy Vám již více nemohou nabídnout.

Časový harmonogram:

Vršič -- Velké okno 4 hod.

Velké okno -- Prisojnik 1 -- 2 hod.

Prisojnik -- Razor -- Pogačnikov dom dalších 5 -- 6 hod.

Sestup boční cestou po normálce na Vršič 2,5 hod.

Komentáře

   
 

---