Dom 4545 m.n.m.

Charakteristika:  

Jedná se o nejvyšší horu ležící uvnitř Švýcarska. Nejkrásnější pohled na tento monument nabízí městečko Saas Fee. Východní stěny skalních pyramid Täschhornu, Domu a Lenzspitze tvoří kilometrovou hráz nad tímto městem. Zatímco severozápadní výstupová strana s Hohbärggletscherem působí jako bílý stín. Prvovýstup uskutečnil 11. září 1858 J. L. Davies s J. Zumtaugwaldem, J. Kronigem a H. Brantschem po SZ hřebenu Festigratu.  

Doporučená výbava:

Výzbroj a výstroj pro pohyb na ledovci, prsní a sedací úvazek, Lano 50 m, Přilba, Mačky a cepín, Ledovcové skoby (2 ks) -- při nástupu na Festigrat sklon 45°, kombinace sníh led (při výstupu jsem je nepoužil), Výbava pro vyproštění z trhliny (Hohbärggletscher a Festigletscher svou zvrásněností budí respekt) -- prusíky, HMS karabiny, smyce

Výstupové cesty:

"Normálka" -- z Dom hütte do sedla Festijoch (stejné jako nástup na Festigrat), mírně severně následuje krátký sestup na Hohbärggletscher (pozor na okrajovou trhlinu, v dolní části Hohbärggletscher je poměrně úzký ledovcový mostík), dále stoupáte na východ pod spodní částí Hohbärghornu a Stecknadelhornu stále nahoru až pod Lenzjoch (držte bezpečnou vzdálenost od zóny seraků). Nyní přímo na jih po nekonečném ledovcovém svahu (5-7 h z Dom hütte).  

Festigrat -- SZ málo zřetelný hřeben, výstup po něm začíná z Festijochu (z Festijochu 3 h na vrchol).

SV hřeben -- nad sedlem Lenzjoch, spodní partie jsou obtížnosti IV+, dále pak lehčí sníh, TD, 3-5 h z Lenzjoch).

J hřeben - III, používaný jako traverz z Täschhornu, velmi dlouhé ve velké výšce.

Z hřeben - IV, velmi málo lezené, 8 h.

Obtížnost:

 PD+. SZ hřeben Festigrat je z větší části pokrytý sněhem místy i sníh v kombinaci s ledem. V dolní části hned za nástupem na hřeben prudká cca 40 m pasáž se sklonem okolo 50° (možno zvolit postup po skalním hřebenu).  

Festijoch --nutno přejít vyvýšenou dobře odjištěnou hranu (II)

Přístup k chatě Dom hütte:

Od kostela v Rande jděte mírně SV až k potoku Dorfbach. Potok přejdete a za ním se dáte vpravo na lesní cestu (vše dobře značeno). Cesta se klikatí lesem, který vás uchrání před dotírajícím sluníčkem. Les přechází v loučky (pastviny), kde se cesta kříží s trekovou cestou Monte Rosa (TMR). Vy jdete stále po značkách (mírně vlevo, směr S) na Dom hütte, dále cesta se stáčí pravým obloukem ke skalní bariéře (k. 2500 m).  

Přichází zajímavější část přístupu k chatě a to cesta zprvu lehkým skalním terénem, která přechází stále častějšími úseky v zajištěnou cestu. Každé technicky náročnější místo velmi dobře zajištěné (velmi pěkné zpestření výstupu na Dom hütte). Po zdolání posledních skalních úseků jištěných klettersteigem vás čeká cca 25 min. chůze skalní sutí a jste na chatě (2940 m, 75 L, zimní pokoj, otevřeno od poloviny července do konce srpna, tel.: 028-672634). 20 min. nad chatou ve směru výstupové cesty na Dom je plácek pro stany (cca 10 -- 15 stanů ?). Vodu je nutné nabrat na Dom hütte.  

Výstup na vrchol Festigratem:

Od chaty postupujete na V skalním terénem podél morény a cca po 30 min. dojdete k Festigletscheru. Vystupujete po jeho levém okraji (severní část). První třetina ledovce zvrásněna (viditelné trhliny, nutná obezřetnost). Po 30 -- 40 min. dojdete pod Festijoch. Opouštíte ledovec Festigletscher a 200 m skalním výšvihem (převažuje suť) se dostáváte do sedla Festijoch (v závěru vyvýšená exponovaná dobře odjištěná hrana). Festijoch je na k. 3723 m.

Z Festijochu nastupuje přímo na Festigrat. Cesta po Festigratu zpočátku míří na V. Hned v prvních pasážích natraverzujete na strmý 40 m výšvih se sklonem kolem 50° (jistota chůze v mačkách, cepín, v horních části výšvihu plato s možností vytvoření štandu a dobrání spolulezců).  

Dále stoupáte již mírnějším svahem stále po sněhu. Ve výšce kolem 4000 m se začnete stáčet JV směrem a nejen sluncem nasvícený ledovec vás nutí k občasným zastávkám. Po dosažení předvrcholu Domu k. 4479 m vás čeká jen krátký výšvih a jste na vrcholu.

Sestup:

Z vrcholu sestoupíte "normálkou" po nekonečných ledovcových svazích Hohbärggletscher (v dolní části pozor na seraky, a ledovcový mostík) až do sedla Festijoch.  

Časový harmonogram:

Randa - Dom hütte 5-6 hod. -- Dom hütte -- Festijoch 2-3 hod. -- Festijoch -- Dom 3 hod. -- sestup na Dom hütte 4 hod.

Komentáře

   
 

---