Jalovec 2645 m.n.m.

Charakteristika:

Jeden z výrazných vrcholů Mangartského masívu. Jedná se o třetí nejvyšší vrchol Julských Alp. Nejkrásnější pohled na slovinský Matterhorn nabízí dolina Planica (S).

Doporučená výbava pro severní cestu:

Přilba, Bederní a prsní úvazek + klettersteigová brzda není na škodu

Výstupové cesty:

Severní cesta z Domu v Tamaru (1108 m) přes Kotovo sedlo (2194 m) na vrchol, sestup možno provést cestou kolem V. Osebniku (2480 m), chaty Zavetiščě pod Špičkom (2064 m) na Koču při Izviru Soče (886 m). Tento přechod lze považovat za nejkrásnější a zároveň nejzajímavější variantou dobývání Jaloveckého vrcholu.

Severní cesta z Domu v Tamaru (1108 m) přes Jalovšku škrbinu (2394 m) je uzavřena z důvodu padajícího kamení.

Jižní cesta na Jalovec s nástupem od Koči při Izviru Soče (886 m) přes chatu Zavetiščě pod Špičkom (2064 m) na vrchol. Technicky jednodušší něž S cesta přes Kotovo sedlo. Střední a závěrečné pasáže výstupu zajištěné klettersteigovým lanem. Převažuje skála nad sutí v závěru hřebínek, nutná jistota chůze.

Východní cesta z Vršiče kolem Jalovšky škrbiny, Goličicu na vrchol. Dlouhý nástup po vrstevnici, v závěru výstup suťovým polem. Úmorné, nezáživné a dlouhé nutno vyrazit časně z rána.

Náročnost:

Dlouhý výstup v závěru zpestřený zajištěnou cestou skalním terénem. Zajištěná cesta se střídá s úseky vedoucími skalní sutí (ve vrcholových partiích pozor na padající kamení). Technicky mírně obtížná místa do obtížnosti II. Všechny exponované úseky dobře odjištěny ocelovým lanem.

Pozor na déšť nebo bouřku hlavně ve vrcholových partiích (klettersteigové lano se stává hromosvodem hory), všechny ústupové cesty velmi dlouhé.

Výstup na Jalovec severní cestou přes Kotovo sedlo:

Z mapy zjistíte, že svůj výstup by jste mohli začít u Domu v Tamaru (otevřeno celoročně, 128 L, 68 pokojů, tel. 064/87 60 35), z omylu vás ovšem vyvede závora a značka zákazu vjezdu umístěná u skokanských můstků vedle Domu v Planici (velké parkoviště v  zimě zřejmě placené 500 slov. tolarů). Až dojdete k Domu v Tamaru zjistíte, že vjezd je povolen pouze ubytovaným. Vy pokračujete stále údolím Tamar. Pozor od Domu v Tamaru začíná více túr (Západ -- Sr. Poncu, Jih -- Jalovec, Východ -- Vršič). Všechny cesty dobře značeny. Vy pokračujete lesní cestou chráněni před dotírajícími slunečními paprsky. Lesní cesta velmi záhy končí a suť vás nyní bude doprovázet až pod nástup na Kotovo sedlo (rozcestí v cca. 1500 m). Cesta do Kotova sedla se ubírá vpravo (západním směrem). Jestliže pokračujete stále na J JZ, dostáváte se pod Jalovšku škrbinu.

Cesta na Kotovo sedlo pokračuje skalním úbočím, kde velmi rychle nabírá výškové metry. Dostáváte se na skalní plato V. Kot (2000 m). Z těchto míst můžete obdivovat severní stěnu Jalovce v sevření dvou výrazných předvrcholů - oštěpů. Vy pokračujete stále po značené ceste až na výrazný hřeben spojující vrchol Mangartu a Jalovce. Zde se cesta rozděluje na hřebenovku právě na Mangart a cestu na Jalovec. Vaším cílem je Jalovec, proto volíte cestu J směrem a postupujete až pod nástup na zajištěnou cestu na severní předvrchol Jalovce.

Cesta vede skalním terénem, kde obtížné úseky jsou opatřeny klettersteigovým lanem a kramlemi. Nejkrásnější pasáží této části výstupu je přechod z prvního předvrcholu na hlavní (exponované -- vše dobře zajištěno). Dlouhým traversem západní stěnou Jalovce se dostanete až pod samotný vrchol. Zde se střídají úseky skalní suti a skály. Skalní úseky opět dobře zajištěny ocelovým lanem. Závěrečným výšvihem na vrchol zakončíte tento dlouhý, ale zajímavý výstup.

Sestup:

Z vrcholu je možno sestoupit cestou výstup.

Další variantou je sestup jižní cestou kolem V. Osebniku a chaty Zavetiščě pod Špičkom. Technicky je sestup touto cestou jednodušší než výstup. V horní části delikátní hřebínek ne příliš dlouhý, dále mix skála suť, občas ocelové lano.

Časový harmonogram:

Dom v Tamaru -- Jalovec 5 hod.

Jalovec -- Koča při Izviru Soče 4 hod.

Komentáře

   
 

---