Höllental - Himmelsleiter 7- RP (5+A0)

Umístění: 

Část: Grossofen

Sektor: Hauptwand

viz. orientační plán

Charakteristika:

Jedná se o 340 metrů dlouhou cestu o 12 lanových délkách a celkové obtížnosti volného přelezu 7-. Cesta nevyniká příliš velkou expozicí, kterou byste mohli čekat u tohoto typu stěny. Čekají Vás plotnové lanové délky, odštěpy, vzdušné hrany střídané volnějšími pasážemi horského typu (stromy, tráva, rozchrastané skalní úseky). Je to takové lezení na pohodu.

 

Vybavení:

Sedací a prsní úvazek

Lano 50 m, výhodnější v tomto terénu jsou dvojčata

Expresky 10 ks (lanové délky nejsou příliš dlouhé)

HMS karabina 4 ks

Slaňovací osma

Smyce 10 ks, 2 ks dlouhé ploché na štandy, 6 ks obvodové

Odsedávačka

Frendy - sada 

Přilba (nutná - pozor na možnost padajícího kamení)

Vklíněnce nejsou nutné

Lezečky

Na sestup je vhodná pevná obuv (neslaňuje se)

Zajištění:

Vzdušná obtížnější místa jsou sanována a tedy osazena novými nýty v kombinaci s kruhy (postupové jištění vždy do 4 m). V terénu do 5+ runouty i 10 m. V celé cestě je možno osazovat smyce případně frendy.

Většina štandů za stromy, jedno stanoviště 3 kvalitní skoby.

Cesta je objektivně velmi kvalitně zajištěná.  

Možnost ústupu:

V druhé polovině výstupu možno přejít do lehčího terénu. Jedná se o cestu Sonnenplattenweg 6 RP.

Slanění v případě ústupu není nemožné, ale komlikovanější.

Výchozí místo:

Jedno z odpočívadel směrem na Reichenau (po levé straně). Z výchozího parkoviště v Kaiserbrun, kde se nocuje, je to cca. 3 km viz orientační mapa.

Přístup:

Z parkoviště se vydejte zpět přes most, kde po pravé straně uvidíte přístupovou cestu do sektoru Hauptwand. Cesta se po několika desítkách metrů rozděluje. Dejte se doleva vzhůru. Cesta pokračuje cik cak lesem a stáčí se doprava. V závěru přetraverzujete suťové pole a jste pod nástupem cesty. Převýšení cca. 250 m.

Vlastní výstup:  

Delikátní nástup Vás upozorní, že jste nastoupili do cesty kolem obtížnosti 6 a více. Pevné neomydlené vápno, velké chyty, obtížnost 6 UIAA, to vše je první délka. Čekáte, že se rozlezete v lehčím pětkovém terénu ? Zapomeňte. Ihned nástup do druhé délky je po položených plotýnkách, kompaktních tříprstových chytech, natahování při cvakání, ladění, odštěp, spárka, výlez po madlech. Topo říká 6+, kdo by to v lese čekal. Další dvě délky si opravdu vychutnáte. Odštěpy, madla, komín, relativně jisté chyty (samozřejmě je nutné počítat s tím, že lezete v horách) v terénu od obtížnosti 4 do 6.
Další lahůdku za 6 objevíte přibližně v polovině lezení. Krátkým traverzem vpravo se dostanete ke štandu do páté délky. Ta začíná velkým odštěpem, linie cesty ustupuje vpravo a po cvaknutí dvou postupových jištění se vracíte krátkým levým traverzem zpět do přímé vertikály. Čtyřmetrový odštěp s madlovým výlezem lze komentovat slovy: Máš-li sílu vola, vem to na sokola (citace Jméno autora). Dle mého názoru se jedná o nejzajmavější lanovou délku cesty Himmelsleiter (pozn. autora).
Následují dvě délky položeným plotnovitým tereném pětkové obtížnosti. Na začátku jsem cestu charakterizoval jako horskou, tak v těchto délkách to platí 100 % (stromy, kleč).
    
Pokud Vás při práci na jednom z posledních štandů vyruší pokřik rakouského Alfréda ""Hildááá náááchkommen "", vězte, že křižujete cestu Sonnenplattenweg 6 RP (5 A0).
Krátký traverz vpravo Vás nasměruje do předposlední nejtěžší délky. V ní pečlivě vybírejte chyty, skála je v těchto úsecích rozchrastaná. Linie cesty se zpočátku ubírá vpravo a končí 6+ výlezem na polici za nulové chyty. Neradi lezete na tření? Je čas vyzkoušet to Höllentálské. že mu moc nevěříte? Já také nevěřil, omydlená poklopená plotna nepůsobí zrovna jistým dojmem. Po krátkém ladění stejně uvěříte. Následuje levý traverz zakončený delikátní exponovanou hranou. Její kouzlo spočívá v odvisnutí na levé ruce, navalení se na hranu na nejistých nohách a hledání toho pravého chytu. Nehledejte dlouho !
Závěrečná délka za 5+ Vás jen utvrdí ve správnosti volby cesty Himmelsleiter.

    

Sestup:

Slanění bych doporučoval jen ve výjimečných případech. Vylezená cesta se neslaňuje, nýbrž obchází.
Z posledního stanoviště postupujete lesním porostem ještě cca. 100 m. Přejdete na pěšinku (vlevo), která obchází celý sektor Hauptwand z pohledu sestupu zprava. Po sestoupení několika desítek výškových metrů přicházíte na suť, po které se sesoukáte do údolí.
My jsme zvolili variantu sestupu lesním porostem (vpravo od sutě), ta se ale ukázala nechoditelnou, a tak jsme přece jen slaňovali. Ptáte se proč v lese ? Nikomu jsme nepřekáželi, nikoho jsme neohrozili padajícím kamením a problém s hledáním štandu, ten se nás netýkal, stromů bylo všude dost.

    

Časový harmonogram:

Přístup: z odpočívadla 30 min. pod nástup k cestě
Lezení: 3 až 5 hodin
Sestup: 1 hod. 30 min


---