Daham ist daham 7+

Délka:

500 m, 16 délek, 6 až 8 hodin

Umístění:

Část: Höllental -- Schneeberg

Sektor: Stadlwand

Materiál:

dvě 50 m dvojčata nebo půlky, 12 expresek, sada friendů (není nutné)

Zázemí:

Kaiserbrunn, parkoviště s WC a pitnou vodou, jediné, na kterém se zde smí přespávat.

Přístup:

Z Kaiserbrunnu proti proudu Schwarzi asi 2 km, po přejetí mostu zaparkujte na prvním parkovišti vpravo. Odtud po vyšlapané pěšině údolím pod první stěny, těmi se nedejte zmást a pokračujte dnem údolí pod velké suťové pole. Zde se opět nedejte zmást a jděte po dobré pěšině pravým svahem. Až se suťové pole více rozšíří a vlevo uvidíte nižší vodorovnou stěnu, nad ní 40 m travnatý svah a nad ním vysokou stěnu s převisy, traverzujte doleva. Vpravo na nižší vodorovné stěně jsou tři pamětní desky. Přibližně 30 m vpravo od nich je nástup k několika cestám, včetně Dahamu. Je tu menší plošina plná šišek. Od ní jedničkovým terénem 50 m mírně vlevo do nástupního kotle, 40 m vpravo od nástupu hrany Richterweg cvaknete ze země první nýt.

Popis:

Cesta vede v pevném neolezeném vápenci, lezení je většinou rajbasového charakteru, i když pár kolmějších míst se také najde. Délky: 1. 6+ pěkný rajbuňk, 2. 6 rajbas, 3. 7/7+ trochu nepříjemné místo za malé bočáky, 4. 7- nádherná délka alá neolezená Blážina na Srbsku, 5. 4 (lze spojit se 6.), 6. 7- (RP 7) vytrvalostní lezení za bočáky v lehce převislé stěně, 7. 6+ položená plotna s vytečenými rýnami, 8. 4 (lze spojit s 9.), 9. 7- technické plotnové lezení, 10. 6+(RP 7-) dost nepříjemný koutek, 11. 6+ opět pěkné plotnové lezení, 12. 7- malý převísek za dobré lišty, 13. 2-3 do sedélka v hřebeni, pak 15 m pěšky pod "Head wall" (vrcholová trojúhelníková stěna, cca 50 m, délky jdou spojit), 14. 7- plotna s jedním boulderem, 15. 7+ technické lezení po malých chytech, 16. 7+ silový výlez z převísku a dolez lehce převislou stěnkou, odtud trojkovým lezením 30 m vlevo na dvojkový až chodecký hřeben Richtergrat a po něm na vrchol Stadlwandu 1407 m.

Sestup:

Z vrcholu přes malou paseku k chatě (je vidět), od ní vpravo po pěšině dolů do sedla pod stěnou Stadlwandu. Ze sedla po suti dolů k nástupu.

Možnost ústupu:

Cestou lze s určitými obtížemi slanit za cenu zanechání několika smyček v nýtech. Zpod "Head wall" lze traverzovat doleva na hřeben Richtergrat.


---